Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy SITTEK s.r.o. (dále jen prodávající), jakož i při zásilkovém prodeji objednaném osobně, telefonicky, faxem, poštou, e-mailem. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři či jiným prokazatelným způsobem.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

 • ústně (osobně, telefonicky)
 • písemně (faxem, poštou, e-mailem)
 • v internetovém obchodě

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu na bankovní účet kupujícího.

Dodání zboží

Zboží, které je skladem bude standardně expedováno do 5 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážně expedováno v rozmezí 7-14 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty bude o této skutečnosti zákazník telefonicky nebo e-mailem informován.

Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravy.

Cena za přepravu

Cena za přepravu je stanovena podle hmotnosti a místa dodání. Kalkulaci je možno nechat si spočítat v košíku před odesláním objednávky.

Odpovědnost za vady zboží

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat celistvost a stav zásilky. V případě viditelného poškození obalu zboží (promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, porušena balící páska), takovou zásilku nepřevzít a sepsat s pracovníkem přepravní služby protokol o poškození. Prodávající, po obdržení oznámení o nepřevzetí z důvodu poškození, neprodleně dodá zboží nové.

Převzetím zboží, tj. podpisem přepravního listu přechází odpovědnost za poškození zboží na kupujícího a nebude možnost zboží následně reklamovat z důvodu poškození při přepravě. Z tohoto důvodu, než kupující převezme zboží od přepravce, je potřeba řádně zkontrolovat nepoškozenost přepravního obalu. V případě nepřevzetí zboží z důvodu jeho poškození nebudou kupujícímu účtovány žádné náklady. Ostatní vady zboží jsou řešeny v rámci záruky.

Platební podmínky

 • platba předem bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury
 • platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Ceny jsou smluvní.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívající ve hře nebo loterii.

Podmínky vrácení peněz:

 • zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje a transportu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní
 • kupující musí dodat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na adresu prodávajícího
 • přiložit k zásilce daňový doklad zaslaný společně se zbožím, popř. jeho kopii
 • zboží je třeba zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty (doporučeně neznamená na dobírku, takovéto zboží nebude převzato a vrátí se zpět kupujícímu)

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na bankovní účet kupujícího nebo jiným dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)

Reklamace

V případě, že potřebujete odbornou pomoc při instalaci nebo máte jiný problém, kontaktujte nás na našich telefonních číslech.

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete reklamované zboží zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Zboží je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla se zbožím dodána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa kupujícího, kontakt, označení výrobku, číslo faktury či daňového dokladu, na základě kterého bylo zboží zakoupeno a popis závady. Po přijetí zásilky bude zboží předáno reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů a neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

Zavěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den objednávky kupujícího.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 SITTEK s.r.o. - TOPENÍ PRO BYDLENÍ.
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.